Vad gör vi?

Realistiskt och effektivt självförsvar samt allt inom fysisk träning

Mål

Målet med Järven självskydd är att erbjuda företag, myndigheter och privatpersoner ett enkelt och effektivt helhetskoncept för att öka sin säkerhet och trygghet.

Jag använder ordet ”självskydd” för att tydliggöra att det inte bara rör sig om det rent fysiska självförsvaret när någon tar tag i dig, slår mot dig eller attackerar dig på något annat sätt utan även hur man ska uppträda långt innan attacken sker. Det kan handla om var man väljer att sätta sig på bussen eller var man väljer att placera sig i ett rum i mötet med någon som skulle kunna bli aggressiv eller hotfull. Jag utbildar dig med andra ord inte bara i det rent fysiska, själva konfrontationen eller slagsmålet i sig, utan även i hur du ska tänka och föra dig så att många situationer kan undvikas helt och hållet. Förutom självskyddsdelen hjälper jag gärna dig med din träning oavsett vilka mål eller erfarenhet du har.

Slår på mitts

Konceptet

Ett självförsvarskoncept som är effektivt, enkelt och bygger på naturliga reaktioner.

Det koncept jag använder mig av heter Explosive Self Defence System (ESDS). Det är framtaget av Slavo Gozdzik, en svensk polis som saknade ett realistiskt och effektivt självförsvarssystem som skulle vara enkelt att lära sig. Första gången jag tränade ESDS var 1998 och konceptet utvecklas fortlöpande men grunderna består: enkla men mycket effektiva metoder för att hantera våld. Explosive Self Defence System bygger på att man har utfört tester på hur tränade och otränade personer instinktivt reagerar vid olika situationer. Dessa första instinkter har man sedan tagit vidare och förfinat för att få fram de nödvändiga verktygen för att hantera våldsamma situationer.

Inom ESDS eftersträvar vi så mycket realism som möjligt i vår utbildning. Detta visar sig på så sätt att jag alltid försöker att träna i de miljöer som kursdeltagarna rör sig i och i de kläder de ofta har på sig. För de mer avancerade kurserna tränar vi på dåligt upplysta platser, på ojämnt underlag och i dåligt väder. Jag försöker också framkalla stress på olika sätt så att man ska hamna så nära verkligheten som möjligt. Detta görs exempelvis genom scenariobaserade övningar där vi rollspelar olika situationer. Praktisk träning varvas med teoretiska delar där vi går igenom hur en konfrontation startar, hur en gärningsman kan tänkas planera sitt dåd och hur man ska bete sig för att minimera risken att bli ett offer.

Jag strävar alltid efter att anpassa utbildningen efter de människor jag tränar. Vi har alla olika erfarenheter och förutsättningar men det finns alltid verktyg vi kan ta till oss för att öka vår trygghetskänsla. Jag skräddarsyr också utbildningen efter era behov, allt från en föreläsning om våld och våldshantering till avancerad träning i självskydd.

Om mig, jesper Olsson

Jag har tränat Explosive Self Defence System direkt för grundaren, Slavo Gozdzik, sedan 1998. Förutom denna träning har jag tränat flera olika kampsporter sedan 1989, mestadels Taido där jag har svart bälte av femte graden. Under dessa år har jag varit instruktör för ungdomar och vuxna samt arrangerat kurser i självskydd. Jag har också gått flera utbildningar i min roll som idrottsledare. Allt detta ger mig en mycket gedigen pedagogisk erfarenhet för att utbilda inom självskydd eller hjälpa dig med din träning.

Jesper undervisar